star We did it! on April 24 star
Ilmast sõltuvad paljud meie igapäeva otsused. Ilmateade annab igapäevaselt infot. Ilma eripaigus mõjutavad mitmed parameetrid, eelkõige asukoht. Projektis, kus edastatakse tulemusi üle Eestiliselt, saabki analüüsida eripaikade ilma kodukoha omaga. Andmetekogumisi tehakse vaatluspäevadel kell 12 ning 3 korda aastas: 15.-18. märts, 20.-23. september ja 20.-23. detsember