star We did it! on April 24 star
Mürataseme kriitiliseks piiriks elurajoonis loetakse päevasel ajal 55 dB ja öösel 50 dB. Kui võrrelda neid 2017. aastal avaldatud mürakaardil väljatoodud andmetega, siis on märgata, et enamasti on müratase kõrgem. Müra kahjustab nii inimese tervist kui heaolu. Pidevas mürarikkas keskkonnas viibimine võib põhjustada püsivaid terviseprobleeme, nt kõrgvererõhutõbe, kuulmislangust ning unehäireid.